baner
PHN SPV 1 PHN SKYSAWA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
PHN SPV 1 PHN SKYSAWA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
PHN SPV 1 PHN SKYSAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
al. Jana Pawła II 12 lok. V/25 00-124 Warszawa
tel.: +48 22 850 91 00
e-mail
rejestr.akcjonariuszy@phnsa.pl, sekretariat@phnsa.pl
Sąd Rejestrowy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy
3 399 950,00 PLN
Kapitał wpłacony
3 399 950,00 PLN
KRS
0000600547
REGON
146922798
NIP
5252568352